Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу
Persons / Iofan Dmitry Mikhailovich architect
Kuybysheva Street

KUYBYSHEVA STREET (until 1918, Bolshaya Dvoryanskaya Street; until 1935, 1st Derevenskoy Bednoty Street), located between Troitskaya Square and Petrogradskaya Embankment, on the Petrogradskaya Side. The street was named after Soviet statesman V.V