Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу
Adress index / Saint Petersburg, city / Letchika Pilyutova St.
История переименований:
st. Letchika Pilyutova (as of January 16, 1964)
1st Komsomolskaya St. (the 1930s – January 16, 1964)

Narodnogo Opolchenia Avenue

NARODNOGO OPOLCHENIA AVENUE translated as Avenue of the People's Volunteer Corps, lying between Krasnoputilovskaya Street and Letchika Pilyutova Street and crossing districts of Knyazhevo, Dachnoe, Ulyanka, Ligovo, and Sosnovaya Polyana