Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу
Adress index / Saint Petersburg, city / Chervonnogo Kazachestva St.
История переименований:
Chervonnogo Kazachestva St. (as of January 16, 1964)
Krasnogo Kazachestva St. 1965
Pereputnaya St. (1896 - 1940s)
Krasnokabatskoe Freeway (1910s – February 27, 1941)
Krasno-Kabatskaya Road (1850 – 1910s)
Yuzhnoe Freeway (February 27, 1941 – January 16,1964)

Avtovo

AVTOVO, an area in the southwest part of St. Petersburg, bordered by the Krasnenkaya River on the south and Komsomolskaya Square on the north. The name origin traces back to the Finnish village of Autovo (Auktovo)

Krasnoputilovskaya Street

KRASNOPUTILOVSKAYA STREET, running from Komsomolskaya Square to Pobedy Square, passing through the Avtovo area, the former Vologodskaya-Yamskaya Settlement, the Alexandrovskaya Settlement, and Srednaya Rogatka